Het krijgen van gegevens uit een QTreeWidgetItem geërfd klasse

stemmen
1

Ik heb een klasse die erft van QTreeWidgetItem en onderscheppen van de gebeurtenis click.

Ik moet naar een ander object te krijgen van in mijn QTreeWidgetItem toen ik de boom rij klikken, hoe kan ik dat doen ??

De vraag is gesteld op 09/12/2008 om 16:17
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
1

U maakt en voeg het item:

newItem = new QTreeWidgetItem(myExplorer);

Stel de gegevens:

newItem->setData(myListWidgetItem::idType, 1234);

En hebben een slot dat het item geklikt (op de boom), waarvoor u de gegevens uit te lezen aanvaardt:

connect( myExplorer, SIGNAL( itemClicked (QTreeWidgetItem *, int) ), this, SLOT( slotFillListWidget(QTreeWidgetItem *, int) ) );
antwoordde op 09/12/2008 om 16:51
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more